HERBEMIN S.C.

mieszanki paszowe, uzupełniające mineralno-ziołowe

Produkty

M-Z dla gołębi pocztowych

 

Zalecane dawki dzienne:
Zalecane dawki to 10% w stosunku do paszy gotowej.

Zawartość składników pokarmowych:
Wapń Ca - 59,5 g
Sód Na - 1.24 g
Fosfor P - 6,74 g

Popiół surowy - 256 g

Włókno surowe - 134 g

Masa netto: 1kg.